Boftel Estonia OÜ teenusedHallatavate sidevõrkude teenused

Meie hallatavate sidevõrkude teenuste portfell sisaldab juhtimiskeskuse, hoolduse, ehituse ja optimeerimise teenuseid, oleme oma tegevuses põhiliselt keskendunud seadmehooldusele, omanikujärelevalvele ja planeerimisele.

1Bofteli äristrateegia eesmärk on aidata klientidel nende olemas-olevat võrgubaasi võimalikult kasulikult rakendada.

Olulisemad saadavad eelised on järgmised:

  • tegevuse tõhustamine;
  • tegevuskulude kokkuhoid;
  • tootetugi elutsükli lõppu jõudnud riistvarale;
  • ressursside ja eriteadmiste parem kättesaadavus;
  • valmisolek võrgu tulevaseks uuendamiseks.
2Boftel töötab pidevalt välja uusi protsesse ja töövahendeid, millega parendada sidevõrkude juhtimise ja optimeerimise tõhusust, lähtudes järgnevalt loetletud põhimõtetest:

  • võrgu ja võrguelementide andmete kogumine, analüüs ja aruannete koostamine: andmeid koondades ja analüüsides suudame hallata telefonivõrkude elukaart. Elutsükli haldus näitab võrgu seisundit ja aitab ennustada võrgu või seadme kasutusea lõppu;
  • protsesside täiustamine: selleks võrdleme andmeid ettevõttes välja töötatud võrdlusandmebaasiga ja tegevuse tõhustamise aspektist oluliste tulemusnäitajatega;
  • automatiseerimine: parandame Bofteli töövahendite ja protsesside abil võrkude optimeerimist ja tööprotsesse nii, et tulemuseks on kiirem, lihtsam ja täpsem käitlemine, mis võimaldab parandada kvaliteeti ja vähendada kulusid.
3Bofteli varasematest tegevustest nähtub, et ettevõttel on õnnestunud saavutada klientidele (sealhulgas juhtivate PSTN võrgu operaatoritega) lubatud rahalised ja võrgu jõudlusega seotud eesmärgid.

Lugege meie klientide hinnanguid.MENU